Coszukamy.pl

x

Ten ekran/formularz służy do selekcji zamieszczonych w naszym serwisie anonsów o poszukiwaniu dawnych znajomych, sąsiadów, kontaktów, fachowców itd.

Możemy tu wybrać:
- konkretny anons podając  jego   numer
lub
- wszystkie anonse pasujące do   podanych   przez   nas kryteriów (wybranych w polach:  'Lokalizacja', 'SZOP - typ', 'Kogo szuka - kryteria' oraz 'Data od' i 'Data do').

W pierwszym przypadku uzyskamy od razu dostęp do całego wybranego ogłoszenia, w drugim listę skrótów/zajawek wszystkich wyselekcjonowanych anonsów. Przyciskając wybraną zajawkę otrzymamy pełną treść anonsu.

Uwaga: jeśli podamy 'nr ogłoszenia' inne kryteria wyboru będą pominięte.

Przypominamy, że anonse zorganizowane są wokół informacji: Skąd Znam Osobę Poszukiwaną - w skrócie SZOP. Lista wszystkich takich opcji jest dostępna w polu 'SZOP - typ'.

Wyszukiwanie anonsów:

"Gdzie  oni  są?"

czyli anonsów:  'Chcę odnaleźć dawnych kolegów, sąsiadów, fachowców, kontakty itd, itp.'
zamieszczonych w naszym serwisie.

Pokaż wszystkie ogłoszenia

pasujące do poniższych kryteriów
- lub -

pokaż ogłoszenie nr:

KRYTERIA WYSZUKIWANIA ANONSÓW

Lokalizacja tooltip


OKOLICZNOŚCI, DATY

Daty dotyczące kontaktu, znajomości.
Obowiązkowy format:  'RRRR MM DD'

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.