Coszukamy.pl

x

W tym ekranie/formularzu pokazane jest wybrane ogłoszenie  "Szukam pracy, zlecenia"

Wyświetlone są tu wszystkie informacje podane przez ogłaszającego z wyjątkiem jego adresu Email.

Kontakt z Ogłaszającym  -  Email, Telefon

Inicjalny kontakt e-mailowy z ogłaszającym można nawiązać za pomocą przycisku-koperty przy polu  "Email". Ukrycie samego adresu ma na celu uniemożliwienie dostępu do niego niepożądanym internetowym programom/robotom.

Jeśli natomiast pole Telefon jest puste oznacza to, że nie został on przez ogłaszającego podany.

Zawartość pól - szczególne przypadki

Symbol:  --    oznacza, że Ogłaszający nie podał danej informacji.

'Rodzaj umowy'   jeśli w tym polu jest wyświetlona więcej niż jedna opcja/wartość oznacza to, że każda z nich jest przez Ogłaszającego akceptowana.

Ekran ten jest nieedytowalny.
Zalogowany właściciel ogłoszenia może stąd przejść do ekranu edycji.

Poszukiwanie pracy

Ogłoszenie szukam pracy Wysokie mazowieckie

Ogłoszenie nr 7267

poszukuję pracy, zleceń

Zamieszczone: 2022-04-17


Lokalizacja

Wysokie mazowieckie
Wysokomazowiecki
Podlaskie

OGŁOSZENIE - OPIS JAKIEJ PRACY POSZUKUJĘ, KWALIFIKACJE:

UMOWA O PRACĘ, ZLECENIE, ETAT?

nie zaznaczono
tak
tak
nie zaznaczono
tak

SPECJALNOŚĆ, RODZAJ PRACY
Praca za granicą
* KRÓTKI OPIS
szukam pracy zagranicą
MOJE KWALIFIKACJE :
nie podano
Od KIEDY, NA JAKI OKRES :
nie podano
PŁACA :
nie podano
OPIS :
szukam pracy za granic
PODSUMOWANIE OGŁOSZENIA :
Poszukuję pracy Wysokie mazowieckie, stałej, na cały etat, za granicą.

Dane Kontaktowe:

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.