Coszukamy.pl

Zapomniałem hasła

Ogłoszenia szukam pracy

  - wszystkie aktualne
x

Ten ekran to przegląd ogłoszeń  "Szukam pracy, zlecenia"
 zamieszczonych w Serwisie.

Są to skróty ogłoszeń, każdy w oznaczonym, poziomym pasku.

Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy oczywiście kliknąć (dotknąć) dany pasek.

Na początku listy znajdują się ogłoszenia wyróżnione.

Są one zabarwione na żółto.

Po nich następują ogłoszenia niewyróżnione, w kolejności od najnowszych.

Symbol '--' oznacza, że ogłaszający nie podał w danym polu żadnej informacji.

Sortowanie.

Sortować można tylko ogłoszenia niewyróżnione. Aby przesortować listę (np. według lokalizacji) należy kliknąć (dotknąć) odpowiedni nagłówek danej kolumny (np. Lokalizacja).

Nie wszystkie kolumny można przesortować (nie wszystkie są do tego odpowiednie).

W kolumnach gdzie w pojedynczym ogłoszeniu może wystąpić więcej niż jedna opcja/wartość (gdy np. ktoś akceptuje umowy zarówno 'o pracę' jak i 'zlecenie'), sortowanie może odbyć się w porządku innym niż normalny alfabetyczny.

Pytania oraz uwagi prosimy przesyłać przez Kontakt.

Z góry dziękujemy i życzymy powodzenia!

Lokalizacja tooltip


Dolnośląskie

Wrocławzlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

tak

nie

zlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

Nr 7039
nie
zlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

Nr 7039
--
Nr 7039

Pomorskie

Gdańskzlecenie/dzieło

tak

--

zlecenie/dzieło

Nr 6997
--
zlecenie/dzieło

Nr 6997
--
Nr 6997

Mazowieckie

Radomo pracę

tak

nie

o pracę

Nr 6935
nie
o pracę

Nr 6935
nie
Nr 6935

Mazowieckie

Pruszkówzlecenie/dzieło
-
o pracę

tak

--

zlecenie/dzieło
-
o pracę

Nr 6929
--
zlecenie/dzieło
-
o pracę

Nr 6929
--
Nr 6929

Mazowieckie

Markio pracę

tak

--

o pracę

Nr 6795
--
o pracę

Nr 6795
--
Nr 6795

Mazowieckie

Radomo pracę

tak

nie

o pracę

Nr 6704
nie
o pracę

Nr 6704
nie
Nr 6704
--


zlecenie/dzieło
-
o pracę

tak

--

zlecenie/dzieło
-
o pracę

Nr 6692
--
zlecenie/dzieło
-
o pracę

Nr 6692
--
Nr 6692

Pomorskie

Gdańskzlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

tak

--

zlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

Nr 6645
--
zlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

Nr 6645
--
Nr 6645

Mazowieckie

Warszawazlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

tak

tak

zlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

Nr 6619
tak
zlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

Nr 6619
nie
Nr 6619

Śląskie

Czeladźo pracę

tak

nie

o pracę

Nr 6612
nie
o pracę

Nr 6612
nie
Nr 6612

Mazowieckie

Warszawanie podano

--

--

nie podano

Nr 6440
--
nie podano

Nr 6440
--
Nr 6440

Wielkopolskie

Poznańzlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

tak

nie

zlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

Nr 6441
nie
zlecenie/dzieło
-
o pracę
-
Inna

Nr 6441
nie
Nr 6441

Małopolskie

Krakówzlecenie/dzieło
-
o pracę

tak

nie

zlecenie/dzieło
-
o pracę

Nr 7164
nie
zlecenie/dzieło
-
o pracę

Nr 7164
nie
Nr 7164

Dolnośląskie

Wrocławo pracę

tak

nie

o pracę

Nr 7163
nie
o pracę

Nr 7163
nie
Nr 7163

MałopolskieInna

nie

nie

Inna

Nr 7162
nie
Inna

Nr 7162
nie
Nr 7162
Inna

Mazowieckie

Warszawa

Mazowieckie

Warszawao pracę

tak

nie

o pracę

Nr 7161
nie
o pracę

Nr 7161
nie
Nr 7161

Lubelskie

Lublinzlecenie/dzieło
-
o pracę

tak

nie

zlecenie/dzieło
-
o pracę

Nr 7160
nie
zlecenie/dzieło
-
o pracę

Nr 7160
--
Nr 7160

Małopolskie

Kamienicao pracę

tak

--

o pracę

Nr 7159
--
o pracę

Nr 7159
--
Nr 7159

Małopolskie

Krakówo pracę

tak

--

o pracę

Nr 7158
--
o pracę

Nr 7158
nie
Nr 7158
Inna

Dolnośląskie

Wrocław

Dolnośląskie

WrocławInna

tak

nie

Inna

Nr 7157
nie
Inna

Nr 7157
nie
Nr 7157
1
2
3
4
5
6
7
...
44
>

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.