Coszukamy.pl

x

W tym ekranie/formularzu pokazane jest wybrane ogłoszenie  "Szukam pracy, zlecenia"

Wyświetlone są tu wszystkie informacje podane przez ogłaszającego z wyjątkiem jego adresu Email.

Kontakt z Ogłaszającym  -  Email, Telefon

Inicjalny kontakt e-mailowy z ogłaszającym można nawiązać za pomocą przycisku-koperty przy polu  "Email". Ukrycie samego adresu ma na celu uniemożliwienie dostępu do niego niepożądanym internetowym programom/robotom.

Jeśli natomiast pole Telefon jest puste oznacza to, że nie został on przez ogłaszającego podany.

Zawartość pól - szczególne przypadki

Symbol:  --    oznacza, że Ogłaszający nie podał danej informacji.

'Rodzaj umowy'   jeśli w tym polu jest wyświetlona więcej niż jedna opcja/wartość oznacza to, że każda z nich jest przez Ogłaszającego akceptowana.

Ekran ten jest nieedytowalny.
Zalogowany właściciel ogłoszenia może stąd przejść do ekranu edycji.

Poszukiwanie pracy

Ogłoszenie szukam pracy Opole lubelskie

Ogłoszenie nr 7340

poszukuję pracy, zleceń

Zamieszczone: 2022-06-13


Lokalizacja

Opole lubelskie
Opolski
Lubelskie

OGŁOSZENIE - OPIS JAKIEJ PRACY POSZUKUJĘ, KWALIFIKACJE:

UMOWA O PRACĘ, ZLECENIE, ETAT?

umowa zlecenie lub o dzieło
nie zaznaczono
nie zaznaczono
nie zaznaczono
nie zaznaczono

SPECJALNOŚĆ, RODZAJ PRACY
Rolnictwo, ogrodnictwo, hodowla, ścinka drzew, leśnictwo
* KRÓTKI OPIS
Praca przy zbiorach
MOJE KWALIFIKACJE :
nie podano
Od KIEDY, NA JAKI OKRES :
Praca od 25 czerwca do 30 października
PŁACA :
nie podano
OPIS :
brak
PODSUMOWANIE OGŁOSZENIA :
Poszukuję pracy Opole lubelskie, umowa zlecenie lub o dzieło.

Dane Kontaktowe:

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.