Coszukamy.pl

x

W tym ekranie/formularzu pokazane jest wybrane ogłoszenie  "Szukam pracy, zlecenia"

Wyświetlone są tu wszystkie informacje podane przez ogłaszającego z wyjątkiem jego adresu Email.

Kontakt z Ogłaszającym  -  Email, Telefon

Inicjalny kontakt e-mailowy z ogłaszającym można nawiązać za pomocą przycisku-koperty przy polu  "Email". Ukrycie samego adresu ma na celu uniemożliwienie dostępu do niego niepożądanym internetowym programom/robotom.

Jeśli natomiast pole Telefon jest puste oznacza to, że nie został on przez ogłaszającego podany.

Zawartość pól - szczególne przypadki

Symbol:  --    oznacza, że Ogłaszający nie podał danej informacji.

'Rodzaj umowy'   jeśli w tym polu jest wyświetlona więcej niż jedna opcja/wartość oznacza to, że każda z nich jest przez Ogłaszającego akceptowana.

Ekran ten jest nieedytowalny.
Zalogowany właściciel ogłoszenia może stąd przejść do ekranu edycji.

Poszukiwanie pracy

Ogłoszenie szukam pracy Warszawa

Ogłoszenie nr 7349

poszukuję pracy, zleceń

Zamieszczone: 2022-06-17


Ogłoszenie dodane w języku ukraińskim

Lokalizacja

--
Warszawa
Mazowieckie

OGŁOSZENIE - OPIS JAKIEJ PRACY POSZUKUJĘ, KWALIFIKACJE:

UMOWA O PRACĘ, ZLECENIE, ETAT?

umowa o pracę
umowa zlecenie lub o dzieło
nie
tak
nie
nie

SPECJALNOŚĆ, RODZAJ PRACY
Żywność. Restauracje, kluby, katering. Obsługa uroczystości.
* KRÓTKI OPIS
pracy: stałej na część etatu na weekendy
MOJE KWALIFIKACJE :
2 lata.
Od KIEDY, NA JAKI OKRES :
Do końca roku.
PŁACA :
nie podano
OPIS :
brak
PODSUMOWANIE OGŁOSZENIA :
Poszukuję pracy powiat Warszawa, stałej, nie na cały etat, w Polsce, umowa o pracę albo umowa zlecenie lub o dzieło.

Dane Kontaktowe:

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.