Coszukamy.pl

x

W tym ekranie/formularzu pokazane jest wybrane ogłoszenie  "Szukam pracy, zlecenia"

Wyświetlone są tu wszystkie informacje podane przez ogłaszającego z wyjątkiem jego adresu Email.

Kontakt z Ogłaszającym  -  Email, Telefon

Inicjalny kontakt e-mailowy z ogłaszającym można nawiązać za pomocą przycisku-koperty przy polu  "Email". Ukrycie samego adresu ma na celu uniemożliwienie dostępu do niego niepożądanym internetowym programom/robotom.

Jeśli natomiast pole Telefon jest puste oznacza to, że nie został on przez ogłaszającego podany.

Zawartość pól - szczególne przypadki

Symbol:  --    oznacza, że Ogłaszający nie podał danej informacji.

'Rodzaj umowy'   jeśli w tym polu jest wyświetlona więcej niż jedna opcja/wartość oznacza to, że każda z nich jest przez Ogłaszającego akceptowana.

Ekran ten jest nieedytowalny.
Zalogowany właściciel ogłoszenia może stąd przejść do ekranu edycji.

Szukam więc ogłaszam

Ogłoszenie o pracę - Dolnośląskie

Ogłoszenie nr 7449
Zamieszczone: 2022-07-24

Ogłoszenie dodane w języku ukraińskim

Lokalizacja

--
--
Dolnośląskie

OPIS JAKIEJ PRACY SZUKAM, JAKIE MAM KWALIFIKACJE

umowa o pracę
umowa zlecenie lub o dzieło
tak
tak
nie
nie

SPECJALNOŚĆ, RODZAJ PRACY
Pracownicy podstawowi (fizyczni, inni z niskimi kwalifikacjami)
* KRÓTKI OPIS
Ukrainka szuka pracy. Szukam pracy: stałej
MOJE KWALIFIKACJE :
nie podano
Od KIEDY, NA JAKI OKRES :
Na jak najdłużej. Jak najszybciej.
PŁACA :
nie podano
OPIS :
brak
PODSUMOWANIE OGŁOSZENIA :
Poszukuję pracy Dolnośląskie, stałej, na cały etat, w Polsce, umowa o pracę albo umowa zlecenie lub o dzieło.

Dane Kontaktowe:

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.