Coszukamy.pl

x

W tym ekranie/formularzu pokazane jest wybrane ogłoszenie  "Szukam pracy, zlecenia"

Wyświetlone są tu wszystkie informacje podane przez ogłaszającego z wyjątkiem jego adresu Email.

Kontakt z Ogłaszającym  -  Email, Telefon

Inicjalny kontakt e-mailowy z ogłaszającym można nawiązać za pomocą przycisku-koperty przy polu  "Email". Ukrycie samego adresu ma na celu uniemożliwienie dostępu do niego niepożądanym internetowym programom/robotom.

Jeśli natomiast pole Telefon jest puste oznacza to, że nie został on przez ogłaszającego podany.

Zawartość pól - szczególne przypadki

Symbol:  --    oznacza, że Ogłaszający nie podał danej informacji.

'Rodzaj umowy'   jeśli w tym polu jest wyświetlona więcej niż jedna opcja/wartość oznacza to, że każda z nich jest przez Ogłaszającego akceptowana.

Ekran ten jest nieedytowalny.
Zalogowany właściciel ogłoszenia może stąd przejść do ekranu edycji.

Szukam więc ogłaszam

Ogłoszenie o pracę Warszawa

Ogłoszenie nr 7450
Zamieszczone: 2022-07-24

Ogłoszenie dodane w języku ukraińskim

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa
Mazowieckie

OPIS JAKIEJ PRACY SZUKAM, JAKIE MAM KWALIFIKACJE

umowa o pracę
umowa zlecenie lub o dzieło
inna
tak
tak
nie zaznaczono
nie zaznaczono

SPECJALNOŚĆ, RODZAJ PRACY
Biuro, administracja - wszystkie rodzaje prac, poziomy, specjalności
* KRÓTKI OPIS
Szukam pracy.
MOJE KWALIFIKACJE :
2 lata. studia.
Od KIEDY, NA JAKI OKRES :
Jak najszybciej. Do ustalenia od kiedy.
PŁACA :
nie podano
OPIS :
Doświadczony, zaangażowany i wykwalifikowany menadżer z pasją i doświadczeniem w pracy z klientem i w zarządzaniu call-center. Zorientowana na współpracę i doskonałą obsługę klienta. Solidna, skuteczna, pracowita i samodzielna, dbająca o wysoką jakość usług i najlepszy efekt swoich działań. Otwarta na nowe doświadczenia i wyzwania zawodowe. Poszukuje pracy z klientem, w handlu, usługach lub administracji biurowej, umożliwiającej rozwijanie i poszerzanie dotychczasowych kwalifikacji, zdobywanie doświadczeń i poznawanie nowych umiejętności oraz ćwiczenie języka polskiego w bezpośrednim, telefonicznym lub pisemnym kontakcie z innymi. Na początek, do czasu udoskonalenia języka polskiego, otwarta na wykonywanie mniej wymagających zadań.
PODSUMOWANIE OGŁOSZENIA :
Poszukuję pracy Warszawa, stałej, na cały etat, umowa o pracę albo umowa zlecenie lub o dzieło albo umowa - inny rodzaj.

Dane Kontaktowe:

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.