Coszukamy.pl

x

W tym ekranie/formularzu pokazane jest wybrane ogłoszenie  "Szukam pracy, zlecenia"

Wyświetlone są tu wszystkie informacje podane przez ogłaszającego z wyjątkiem jego adresu Email.

Kontakt z Ogłaszającym  -  Email, Telefon

Inicjalny kontakt e-mailowy z ogłaszającym można nawiązać za pomocą przycisku-koperty przy polu  "Email". Ukrycie samego adresu ma na celu uniemożliwienie dostępu do niego niepożądanym internetowym programom/robotom.

Jeśli natomiast pole Telefon jest puste oznacza to, że nie został on przez ogłaszającego podany.

Zawartość pól - szczególne przypadki

Symbol:  --    oznacza, że Ogłaszający nie podał danej informacji.

'Rodzaj umowy'   jeśli w tym polu jest wyświetlona więcej niż jedna opcja/wartość oznacza to, że każda z nich jest przez Ogłaszającego akceptowana.

Ekran ten jest nieedytowalny.
Zalogowany właściciel ogłoszenia może stąd przejść do ekranu edycji.

Szukam więc ogłaszam

Ogłoszenie o pracę Warszawa

Ogłoszenie nr 7486
Zamieszczone: 2022-08-29

Ogłoszenie dodane w języku ukraińskim

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa
Mazowieckie

OPIS JAKIEJ PRACY SZUKAM, JAKIE MAM KWALIFIKACJE

nie zaznaczono
tak
tak
nie zaznaczono
nie zaznaczono

SPECJALNOŚĆ, RODZAJ PRACY
Pomoc domowa, niania, opieka. Sprzątanie - dom, teren.
* KRÓTKI OPIS
Szukam pracy:
MOJE KWALIFIKACJE :
studia.
Od KIEDY, NA JAKI OKRES :
Na kilka miesięcy.
PŁACA :
nie podano
OPIS :
brak
PODSUMOWANIE OGŁOSZENIA :
Poszukuję pracy Warszawa, stałej, na cały etat.

Dane Kontaktowe:

Uwaga: używanie tego serwisu oznacza akceptację jego Regulaminu.